Rekonstrukce dvojdomu

Stávající dvojdům je jednopodlažní s obytným podkrovím a zastřešený sedlovou střechou s polovalbou. Návrh objemově řeší nástavbu místo stávající terasy a rozšíření stávajícího vikýře do zahrady. Dispozičně se úpravy týkají umístění vstupu do objektu v uliční části fasády. Je navrženo přemístění schodiště do sklepa i podkroví do nového zádveří v původním místě kuchyně. Na pozici původního schodiště je v přízemí umístěna technická místnost, v podkroví pak šatna. Na místě původní terasy bude vyzděna nová obvodová zeď a vloženo schodiště do podkroví.

        

        

Rozsah návrhu: novostavba rodinného domu

Status: projekt, realizace

Rok: 2014 - 2015

Tým: Lukáš Švejda