Monogram JR + TON_facebook.jpg


Věnujeme se architektuře staveb a návrhům interiérů a mobiliáře. Nepodléháme trendům - naše návrhy maximálně respektují požadavky investora a vnášejí naše představy o současném navrhování do reality.

Svým klientům nabízíme stále se rozvíjející plně profesionální team, pro který architektura a projekce je více než práce.

Od roku 2011 pod označením Jinýrozměr vystupují Ing.arch. Lukáš Švejda a Ing.arch. Hana Němčáková. Naše činnost a služby se rozvinuly do projekční kanceláře se sídlem v Českých Budějovicích.


Služby architekta:

- návrh stavby dle konkrétních požadavků na funkční, tvarové a dispoziční uspořádání včetně řešení přilehlého okolí, zahrady a dalších návazností

- návrh interiéru

- rekonstrukce bytů a domů s přihlédnutím na žádanou změnu dispozice a přizpůsobení novému účelu

- konzultace při záměru koupě pozemku či stavby

- pasportizace staveb


TEAM                               

Ing.arch. Lukáš Švejda

lukas@jinyrozmer.cz                                                    

studie, projektové dokumentace, návrhy interiérů

+420 728 828 594

Ing.arch. Hana Němčáková

hanka@jinyrozmer.cz

studie, návrhy interiérů

Marcela Němčáková

info@jinyrozmer.cz                                                      

asistence, pasport staveb, inženýring

+420 603 823 249


GDPR