Chata na Šumavu

Vzhledem k daným regulativům území je navržená stavba půdorysně složena z dvou vzájemně posunutých obdélníků. Hmota hlavního objektu je jednopodlažní s obytným podkrovím, garáž a zázemí je pouze jednopodlažní s nižší výškou hřebene. Sklon střech je typický pro danou oblast. Její krytina je zvolena z tmavých plechových šablon, které vždy přecházejí na jednu z obvodových stěn obou hmot. Na hlavní obytné části směrem do silnice, kde se dům pocitově všem na silnici otáčí zády. Druhá hmota je otevřena k vjezdu na pozemek a umožňuje příjezd do garáže. Fasáda domu je navržena s bílou omítkou. Přesahy střech jsou kompletně opláštěny dřevem tak, aby nebyly vidět dřevěné prvky jako jsou pozednice, vaznice a krokve. Střecha je tímto výraznějším prvkem než na ostatních stavbách.

 

Rozsah návrhu: novostavba chaty do krajiny Šumavy

Status: studie, projekt

Rok: 2015

Tým: Hana Němčáková, Lukáš Švejda