Spolkový dům městyse Čechtice

Požadavkem investora byl návrh objektu plnící funkci nových fotbalových šaten, wellness a společenského sálu. Stavba je umístena na pozemku fotbalového hřiště vedle stávajících, již nefunkčních šaten. Je umístěn do svahu, kde se v přízemí nacházejí fotbalové šatny, wellness a zázemí. Horní podlaží, přístupné z prostoru ulice je vyhrazeno pro společenskou místnost a technologické zázemí objektu. Provozy obou pater jsou přístupné samostatně přes prosklenou pavlač, ze které je možné sledovat fotbalová utkání.

 

Rozsah návrhu: novostavba

Status: studie, projekt

Rok: 2012

Tým: Lukáš Švejda, Hana Němčáková