Rodinný dům - novostavba

Novostavba rodinného domu je navržena jako dvoupodlažní. V přízemí se nachází veškeré zázemí domu včetně dvou loužnic. V patře je navrženo samostatné zázemí pro syna, které vytváří soběstačnou bytovou jednotku.
Dům se skládá ze dvou hmot - šedé jednopodlažní a bílé dvoupodlažní objemově vystupující z šedé. Zastřešení je řešeno pultovými střechami se spády jak k jižní, tak severní světové straně.
Materiálově jsou stěny domu pojednány omítkou, jako krytina je navržena plechová velkoformátová.

 

    

 

Rozsah návrhu: novostavba rodinného domu

Status: studie

Rok: 2015

Tým: Lukáš Švejda