Pasivní rodinný dům

Rodinný dům je navržen na pozemek s orientací sever - jih, tudíž obytné místnosti jsou navrženy tak, aby docházelo k jejich oslunění z jižní světové strany. K severní fasádě domu jsou následně přidruženy provozní místnosti.

Rozsah návrhu: nízkoenergetický rodinný dům

Status: studie, projekt

Rok: 2012

Tým: Lukáš Švejda, Hana Němčáková