Mateřská škola Čechtice                          

Cílem návrhu byla modernizace nevyhovujících dětských umýváren a jedné ze tří stávajících tříd, která byla využívána pro účely knihovny. Realizace byla rozdělena do dvou etap, v roce 2011 byla rekonstruována jedna z umýváren se šatnou. V roce 2012 proběhly stavební práce na zbytku objektu.

 

 

Rozsah návrhu: hygienická zázemí tříd a interiér jedné třídy

Status: studie, projekt, realizace

Rok: 2010 - 2011

Tým: Lukáš Švejda, Hana Němčáková