Návrh rekonstrukce objektu sloužící ke stálé expozici

Řešený objekt se nachází v blízkosti fary a kostela sv. Jakuba v Čechticích, které jsou pod památkovou ochranou. Stavbě bude zachován vnější objem a novému účelu stálé expozice uzpůsobeny pouze interiéry stavby. Stávající vstupy do jednotlivých místností budou nahrazeny velkými okny krytými okenicemi se stejným tvaroslovím, které bylo na původních vratech. Hlavní vstup do objektu je navržen dveřmi se stávajícím kamenným ostěním. V objektu budou položeny nové cihelné dlažby, provedeny nové omítky a osvětlení. Zachovány budou stávající cihlené klenby a povalový strop jako důležitý historický prvek. 

 

 

 

Rozsah návrhu: kompletní rekonstrukce

Status: projekt

Rok: 2015

Tým: Lukáš Švejda