Datacentrum WEDOS 2

Pro umístění stavby byly vybrány pozemky na Hluboké nad Vltavou situované proti mostu propojující město s částí Zámostí. Stavebník chce využít potenciál pozemku, který se nachází v poloze šiřšího jádra města a po přejezdu Vltavy je prvním místem návštěvníků i obyvatel ze směru od Tábora a Prahy.
Záměrem stavebníka je vybudování nového administrativního objektu místní firmy s jedním a částečně ustupujícím druhým podlažím. V historii byly odstraněny původní objekty, po kterých zůstaly pouze zbytky opěrných stěn. Vzhledem k jejich nestabilitě padlo rozhodnutí zajistit svah přímo novými konstrukcemi stavby. Opticky se toto řešení projevilo na jednopodlažní části stavby, která je vklíněna do stávajícího svahu, který se plynule přelívá na jeho střechu. Svah není nahrazen kultivovanou zelenou střechou, ale cíleně nechává prorůst zeleň s břečťanem i na řešený pozemek. Část tohoto podlaží, které nepohltil svah je pojednán přírodním lomovým kamenem na fasádě, který má evokovat vyčnívající skálu. Druhá dvoupodlažní hmota objektu je propojena s podzemní zasypanou částí, ve které je umísten hlavní vstup. Zastřešení je zvoleno plochou střechou, která nezvyšuje stavbu o šikmou část, která je pro tuto funkci nevyužitelná.

Publikováno:

Zpravodaj Hluboké nad Vltavou

Blog DoProfilu.cz

Rozsah návrhu: novostavba objektu, řešení parteru

Status: studie, projekt

Rok: 2015

Tým: Hana Němčáková, Lukáš Švejda, Josef Sura