NOVÁ ADRESA KANCELÁŘE - DOBROVODSKÁ 634/76, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE

   Věnujeme se architektuře staveb a návrhům interiérů a mobiliáře. Nepodléháme trendům - naše návrhy maximálně respektují požadavky investorů a vnášejí naše představy o současném navrhování do reality.

  Svým klientům nabízíme stále se rozvíjející plně profesionální team, pro který architektura a projekce je více než práce.

   Od roku 2011 pod označením Jinýrozměr vystupují Ing.arch. Lukáš Švejda a Ing.arch. Hana Němčáková. Naše činnost a služby rozvinuly do projekční kanceláře se sídlem v Českých Budějovicích.

 

Služby architekta Vám pomohou vyřešit:

- návrh domu dle Vašich požadavků na počet pokojů a jejich dispoziční rozmístění. Vyřešení vzhledu domu do konkrétního prostředí a návazností na komunikace a tvar pozemku. Rozvržení řešení zahrady a přilehlého okolí domu.

- návrh interiéru na míru s řešením nábytku, osvětlení, celkové barevnosti místnosti a případné koordinace s truhláři

- rekonstrukce bytů a domů s přihlédnutím na žádanou změnu dispozice a přizpůsobení novému účelu

- konzultace při záměru koupě pozemku (využitelnost, zásady orientace ke světovým stranám, podmínky územního plánu), domu a bytu (možnost úprav vzhledem ke konstrukčnímu systému stavby, orientace ke světovým stranám a vhodnému dispozičnímu řešení).

 

Team

Marcela Němčáková                                                         

- asistentka, pasporty staveb, inženýring

info@jinyrozmer.cz

T: +420 603 823 249

Ing.arch. Lukáš Švejda                                                         

- tvůrce studií a projektové dokumentace, návrhář interiérů

lukas@jinyrozmer.cz

T: +420 728 828 594

Ing.arch. Hana Němčáková

- tvůrce studií a návrhář interiérů

hanka@jinyrozmer.cz